Ljungby Kommun bristande personalpolitik och mobbing


Ljungby Kommun - Ett stormens Hus!?Denna sida om Ljungby Kommun och händelser där beskriver hur jag blivit mobbad av somliga i chefsposition.

Ljungby Kommun har genom högst tvivelaktiga metoder hos vissa chefer utarbetat ett system där anställda blir "brännmärkta". Är du en "visselblåsare och handuppräckare", även en snällare typ av sådan, som vill vara med och vidareutveckla verksamheten, ja då kan du lätt bli obekväm då chefernas dåliga beslut, bristande metoder och arbete för egen vinnings skull kommer upp till ytan när man lägger fram vidareutvecklingsförslag eller synpunkter i övrigt, eller bara följer vad svensk lag säger, samt etik och moral i övrigt.

Jag har jobbat ett antal år inom skola och social verksamhet i Ljungby Kommun och fått erfara att det verkligen finns något som kan kallas "bakom kulisserna".

Här kommer berättelsen fortlöpande att läggas upp om hur jag blivit bränd från att få fler jobb i kommunen samt övriga händelser som sammantaget blivit till något jag absolut klassar som allvarlig mobbing, inte bara emot mig utan också mot andra anställda samt elever och ungdomar.
Sida 1 - Start    Sida 2    Sida 3    Sida 4    Sida 5    sida 6    Sida 7    Sida 8
Inledningen till denna sidan är egentligen det som tar mest tid att sammanfatta. Det andra kring händelserna ifråga finns redan antecknat. Det är med stor vånda jag går ut med informationen om mobbing och missförhållanden bl.a. rörande personalpolitik i Ljungby Kommun. Jag har ett flertal gånger sökt möte med chefer, rektorer och verksamhetsansvariga inom kommunen utan att ha fått gehör, inget svar alls. Den enda som mött mig är Nils-Göran Jonasson, områdeschef inom skolverksamhet i Ljungby. Detta efter kraftiga missförhållanden på Åbyskolan i Lagan. Nils-Göran hemligstämplade den skrift jag lämnade in gällande missförhållandena vid ett första möte. Något år efter hade jag belägg för att rektorn på Åbyskolan brännmärkt mig från att få fler jobb i Ljungby Kommun. Återigen mötte jag Nils-Göran Jonasson. Han trodde inte på det jag berättade. Talade om för honom att jag då ämnade gå vidare med ärendet. Han blev märkbart arg och hotade med orden -"Då kommer du att få mycket att göra!"

Detta med Åbyskolan i Lagan var en bit in i min "karriär" inom Ljungby Kommun. Viktigt för att förmedla en sammanhängande bild är att berätta om denna spikfyllda och minerade soppa från början. Först lite kring mig som person och yrkesverksam:

Är född 1970 och uppfostrad i en fri anda där man fick lära sig att tänka själv, men var samtidigt också till viss del överbeskyddad. Till detta är jag som person försiktig och ödmjuk och var som yngre riktigt blyg. Var som liten rödhårig och korpulent. Faktorerna bäddade för att bli en hackkyckling. Led av mobbing i grundskolan men inte gymnasiet och började under den senare skoltiden att återfå självförtroendet. Dock kvarstår ännu idag ibland svårigheter att tala inför grupp, jag känner mig obekväm i sådan situation. Har alltid haft höga krav på mig själv, att vidareutvecklas både som person och inom mina yrkesroller. 1989 råkade jag ut för en trafikolycka och ådrog mig whiplash-skada. Denna skada har lärt mig att man som handikappad blir mobbad just för handikappets skull, såväl i lumpen, som inom vården och i Ljungby Kommun. 1994 gjorde jag via Arbetsförmedlingen arbetsprövning vid Fritids på Ekebackenskolan i Ljungby. Detta skulle 2003 visa sig ligga mig i fatet. Mer kommer om det. Kände att arbetet med barn passade mig men behövde mer yrkeskunskap och sökte in på utbildning till pedagog vid Universitetet i Växjö. Som fördjupning på studierna där började jag strukturera upp hur man kunde tänka och agera vid arbete med barn och ungdomar med någon typ av psykosociala problem och behov av extra insatser i skolan. Mobbing ville jag lära mer om för att kunna hantera mobbingsituationer i kommande arbete. Mentorn vid Universitetet tyckte inte att det var något att behandla i sin examensuppsats utan menade att det fanns annat som var viktigare. Jag stod emot och skrev en avhandling om mobbing. Med facit i hand kan jag säga att mentorn hade fel, mobbing förekommer både mellan elever, lärare, anställda och chefer i Ljungby Kommun, dessutom kraftigt och allvarligt. En i sammanhanget då det gäller dessa ärenden i Ljungy Kommun viktig information är den där min tidigare yrkesroll och vad jag stod för i denna presenteras. Läs här om etik, moral och förhållningssätt samt behandlingsarbete som presentationsmässigt färdigställdes 2004 vid arbete på Ungdomsboendet Fyren i Ljungby: behandlingspedagogen.se - strukturerade samtal .

Är jag perfekt? Svaret blir nej, liksom andra har jag saker att slipa på, t.ex. osäkerheten inför grupp som kan medföra en viss "kantighet" i sådan situation, men jag vidhåller att min totala yrkeskompetens i Ljungby Kommun varit professionell förhållandevis sett. Att en rektor och ytterligare en chef ser till att jag inte kan få fler jobb beror nog mer på deras egen bristande kompetens och att jag kommit med idéer samt till viss del ifrågasättande gentemot bl.a. deras mobbing och ickeagerande eller fega felagerande vid mer akuta situationer. Min kunskapsbank har genom mobbingen och missförhållandena breddats att innefatta kunskapen hur professionellt kunnande i yrkesutövning hindras och stoppas upp av rektorer och chefer som är fega och inte vill agera adekvat och lagligt p.g.a. egenintresse att ej riskera kritik för sina bristers skull och verksamhetens tillkortakommandens skull. Nils-Göran Jonasson, hur förklarar du dina ord vid vårt möte nummer två, att jag inte passar inom dessa typer av arbete och bör söka annat? Hur försvarar du din kollega som i så fall passar än mindre in? Skyddad verksamhet, nepotism samt korruption kallar jag detta.

Riskerna med denna sida om Ljungby Kommun har övervägts under år av funderingar. Vad händer den dagen sidan presenteras? Ja, inte kan jag förlora jobb på kommunen eftersom situationen med mobbing tvingade mig att starta eget företag. Dock skulle någon form av smutskastning kunna ske, en samlad attack från dessa personer inom kommunen som har allt att förlora, eller allt att vinna, beroende på hur man ser det. De skulle kunna projicera problemen på mig, skylla på mig, t.ex. säga att jag överdriver eller är omöjlig att arbeta med. De har ju gjort det förr så varför inte igen? Våld, kan jag bli utsatt för det? Kanske, för maken till feghet inom en chefskår har jag aldrig tidigare skådat. Min familj är jag givetvis rädd om och de ska inte bli inblandade, de har blivit tillräckligt lidande då jag varit ledsen över den situation Ljungby Kommun har åsamkat mig. Tar nu tjuren vid hornen och väntar mig inget annat än vidare maktmissbruk och härskartekniker, för det är dessa chefer mycket duktiga på.

Jag ber om hjälp från ytterligare personer som blivit illa behandlade eller mobbade av Ljungby Kommun. Er historia kring det vill jag gärna lägga ut här!

Inom kort kommer sidan att fövandlas till en blogg där andra fritt kan gå in och skriva. Samtidigt kommer en viss typ av intressant kommunbevakning ske där mobbing i andra kommuner också ska tas upp. Det totala problemet med mobbing är inte litet, vilket jag vill belysa. Annonsering kommer också att ske så att sidan blir mycket väl synlig. Ljungby Kommun, håll i hatten...