Hur kan du som kund vara säker på att vi står för hållbarhet?

Inledning

Vi fick nyligen en fråga om vår hållbarhetsprocess, en väldigt bra och valid fråga! som även förtjänar ett utförligt svar i en värld där 'grön marknadsföring' florerar, är det helt rimligt att ställa sig frågan.

Fråga:
"Snygga saker men hur vet jag att ni planterar för varje såld produkt? Och var tillverkas era varor?"

Transparens från Start

Våra material och produkter börjar sitt liv i fabriker som inte bara är ISO-certifierade, vilket är en global standard för kvalitet och effektivitet, men också har genomgått SGS-granskningar. 

SGS-certifiering är en form av kvalitets- och standardgodkännande som utförs av SGS, världens ledande inspektions-, verifierings-, testnings- och certifieringsföretag. SGS är erkänt som en global benchmark för kvalitet och integritet.

Packning och Leverans

När det gäller förpackning och leverans, har vi tänkt på allt. Våra förpackningsmaterial är 100% återvinningsbara, och vi samarbetar med PostNord för att säkerställa att leveransprocessen är så miljövänlig som möjligt. Varje steg i leveranskedjan är designat för att minimera koldioxidavtrycket.

Ett Träd för Varje Produkt
planterar ett träd, cartoon aktig

För varje produkt du köper, planterar vi ett träd. Detta sker i samarbete med Eden Reforestation Projects och TheGoodAPI. Dessa partnerskap är kärnan i vårt löfte, och varje månad får vi ett certifikat från Eden Reforestation som bevis på de planterade träden.

Eden Reforestation Projects är en icke-vinstdrivande organisation som fokuserar på att återplantera skogar och minska fattigdom genom att skapa arbetstillfällen för lokala samhällen. Organisationen grundades med syftet att bekämpa de skadliga miljömässiga och sociala effekterna av skogsskövling. Här är några viktiga aspekter av deras arbete:

1. Återplantering och Skogsåterhämtning

  • Eden Reforestation Projects planterar träd över hela världen i områden som drabbats av allvarlig skogsskövling. Deras arbete bidrar till att återställa skogar och förbättra miljön, vilket inkluderar att återuppliva biologisk mångfald och bekämpa klimatförändringar.

2. Jobbskapande och Fattigdomsbekämpning

  • Genom att anställa lokalbefolkningen för att plantera träd, bidrar Eden Reforestation Projects till ekonomisk utveckling i fattiga samhällen. De erbjuder inte bara anställning utan skapar också en känsla av ägarskap och ansvar för de nyplanterade skogarna.

3. Samhällsengagemang och Utbildning

  • Organisationen arbetar nära med lokala samhällen för att säkerställa att projektet är hållbart och gynnar alla inblandade. Detta inkluderar utbildning och medvetenhet om vikten av miljövård och skogsskydd.

4. Global Räckvidd

  • Eden Reforestation Projects har projekt i flera länder, inklusive Madagaskar, Haiti, Nepal, Indonesien, Moçambique och Kenya. Deras arbete har en global inverkan på miljön och lokalsamhällena.

5. Transparens och Rapportering

  • Organisationen är känd för sin transparens och erbjuder regelbundna uppdateringar om antalet planterade träd och projektens framsteg. Detta ger donatorer och partners förtroende för att deras bidrag gör en verklig skillnad.

6. Miljömässig Påverkan

  • Återplantering av träd har flera miljöfördelar, som att absorbera koldioxid, förbättra luftkvaliteten, återställa vattenkällor och bevara jordmånen. Eden Reforestation Projects bidrar därmed direkt till att bekämpa de globala miljöproblemen.

Transparens och Bevis

Vi förstår vikten av transparens i vår process. Därför delar vi gärna våra certifikat och framstegsrapporter med dig. Genom våra sociala medier och hemsida kan du följa vår hållbarhetsresa och se den konkreta effekten av ditt köp.

Ditt Val, Vår Planet
vår planet

Genom att välja våra produkter blir du en del av en större rörelse mot en hållbar framtid. Varje köp är en röst för en grönare planet, och vi är här för att se till att den rösten hörs.

Avslutning: Ett företag med Ett Mission

Som konsumenter idag, står vi inför val som sträcker sig långt bortom stil och trender. Vårt löfte till dig är att fortsätta vara transparenta och engagerade i vår strävan efter en mer hållbar modeindustri. Vi är inte bara ett företag som säljer produkter; vi är en del av lösningen.

Med det vill vi säga tack till frågan och har ni andra frågor är ni välkomna att ställa de på e-post/ social media / kontakt formuläret

Tillbaka till blogg

Utvald kollektion

1 av 4